Wnioski o przyznanie nagrody można składać w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (osobiście lub drogą elektroniczną) do 30 września 2013r.
Wszczęcie postępowania o nadanie Nagrody następuje na podstawie pisemnego wniosku. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać członkowie i organy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Wnioski o nadanie Nagrody przyjmuje Sekretarz Kapituły, który weryfikuje ich kompletność. Sekretarz Kapituły jest uprawniony do wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
– podstawa prawna: § 4 tekstu jednolitego Regulaminu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”

Poniżej zamieszczamy linki do wzoru wniosku o nadanie Nagrody oraz tekstu jednolitego Regulaminu nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej
Halina Porębska
Regulamin nagrody „Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae”
wniosek


Możliwość komentowania została wyłączona.