Aktualności

Nowe uprawnienia weteranów

Biuro Prawne OIL w Gdańsku uprzejmie informuje, iż z dniem 30 marca 2012r. wejdzie w życie zmiana ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie której weterani poszkodowani w...

Czytaj więcej

Praktyka stacjonarna a wykonywanie praktyki w miejscu wezwania

Biuro Prawne OIL w Gdańsku uprzejmie informuje, iż w świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2012r. o działalności leczniczej lekarz, który zarejestrował indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską (tzw. stacjonarną) nie musi dokonywać dodatkowego wpisu...

Czytaj więcej

Regulamin organizacyjny praktyki zawodowej

W związku z licznymi pytaniami napływającymi do Izby Lekarskiej, przygotowaliśmy dla Państwa przykładową treść regulaminu organizacyjnego, jaki zgodnie z nowymi przepisami (tj. art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności...

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Biuro Prawne OIL w Gdańsku uprzejmie informuje, iż w dniu 9 marca 2012r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. W świetle nowego rozporządzenia: (więcej…)

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL w Gdańsku – styczeń/luty 2012r.

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego OIL styczeń/luty 2012r.   5 stycznia 2012r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012r.,...

Czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny – listopad/grudzień 2011r.

Biuletyn Informacyjny Biura Prawnego listopad/grudzień 2011r.   3 listopada 2011r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2011r. Nr 235,...

Czytaj więcej

Zaświadczenia niezbędne do pracy w UE

Opis procedury     Na podstawie złożenia stosownego wniosku, odpowiednich dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz rejestru ukaranych lekarzy prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską komisja ds. rejestracji wydaje lekarzowi...

Czytaj więcej