Przebieg stażu podyplomowego

Szkolenia z zakresu orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego, bioetyki, zdrowia publicznego, szczepień ochronnych, komunikacji z pacjentem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu odbywa się na Polsat Plus Arena w Gdańsku na parterze w sali Pucharowej, ul.Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk. Na parkingu P3 w parkometrze znajduje się ukryty klawisz z funkcją, dzięki której parkujący na P3 będą mieć obniżoną cenę postoju do 5,00 zł/wjazd -> Instrukcja do ukrytej funkcji
Poniżej znajduje się link do trasy do sali Pucharowej:
Trasa piesza i samochodowa do sali Pucharowej
 

Pismo w sprawie kursu dla lekarzy stażystów dentystów z medycyny ratunkowej

Pismo do OIL w sprawie kursu z medycyny ratunkowej pdf

Odpowiedź MZ w sprawie realizacji STAŻU PODYPLOMOWEGO 2023r.

Pismo-MZ-dot.-stazu-podyplomowego.pdf pdf

Dyżury medyczne – staż personalizowany. Stanowisko MZ

Staz-personalizowany-DYZURY.pdf pdf

Nowe programy stażu podyplomowego od 1 marca 2023r.

Ustawodawca przyzwyczaił nas już do tego, że ogłaszanie nowych aktów prawnych następuje krótko przed ich wejściem w życie. Nie inaczej było w wypadku nowego programu stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, który obowiązuje od 1 marca 2023 r., a został ogłoszony w Dzienniku Ustaw dopiero 28 lutego. Nowe rozporządzenia wprowadza głęboką modyfikację programu stażu podyplomowego lekarzy i niewielkie zmiany w stażu lekarzy dentystów. Będzie stosowane do wszystkich stażystów, którzy rozpoczęli staż począwszy od 1 marca 2023 r.

Zmiany w programach

Bardzo istotne zmiany nastąpiły w szczególności w programie stażu podyplomowego lekarzy. Usunięto z niego bowiem np. staż cząstkowy z położnictwa i ginekologii, psychiatrii. Dodano natomiast nowe części w postaci np. szkoleń w zakresie leczenia bólu, komunikacji z pacjentem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Dodatkowe szkolenia przewidziano również w wypadku stażu lekarzy dentystów.

Staż personalizowany

W zamian za usunięcie niektórych części stażu, lekarzom stażystom umożliwiono personalizację do 10 tygodni stażu poprzez wybór interesujących ich dziedzin medycyny (zabiegowych, niezabiegowych i teoretycznych). Personalizacja umożliwi lekarzowi wybór do 3 dziedzin medycyny trwających łącznie 10 tygodni z dowolnym podziałem. Przy czym wybrane dziedziny nie mogą być krótsze niż 2 tygodnie. Jednocześnie ustawodawca umożliwił odbywanie tych personalizowanych staży w innych podmiotach niż macierzysty (nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny). Po zmianach program stażu będzie się prezentować następująco:

 LEKARZE

Staż cząstkowyDługość trwania
Choroby wewnętrzne11 tygodni, w tym 10 tygodni – choroby wewnętrzne i 1 tydzień – krwiodawstwo i krwiolecznictwo
Pediatria8 tygodni, w tym pediatria – 6 tygodni i neonatologia – 2 tygodnie.
Chirurgia ogólna8 tygodni, w tym chirurgia ogólna – 6 tygodni i chirurgia urazowa – 2 tygodnie
Intensywna terapia oraz medycyna ratunkowa2 tygodnie – intensywna terapia 3 tygodnie – medycyna ratunkowa
Medycyna rodzinna6 tygodni
SzkolenieDługość trwania
Szkolenie w zakresie profilaktyki onkologicznej7 godzin realizowanych w ciągu 1 dnia
Szkolenie w zakresie leczenia bólu14 godzin realizowanych w ciągu 2 dni
Szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego20 godzin realizowanych w ciągu 3 dni
Szkolenie w zakresie prawa medycznego i bioetyki28 godzin – prawo medyczne 20 godzin – bioetyka
Szkolenie w zakresie zdrowia publicznego i profilaktyki dotyczącej szczepień ochronnych20 godzin – zdrowie publiczne 7 godzin – szczepienia ochronne
Szkolenie w zakresie komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu20 godzin realizowanych w ciągu 3 dni
Część personalizowana10 tygodni
Niezabiegowe dziedziny medycyny
Zabiegowe dziedziny medycyny
Dziedziny medycyny realizowane w ramach katedr i zakładów teoretycznych

LEKARZE DENTYŚCI

Staż cząstkowyDługość trwania
Stomatologia zachowawcza z endodoncją10 tygodni
Stomatologia dziecięca10 tygodni
Chirurgia stomatologiczna8 tygodni
Protetyka stomatologiczna8 tygodni
Periodontologia i choroby błony śluzowej4 tygodnie
Ortodoncja4 tygodnie
Szkolenie/kursDługość trwania
Szkolenie w zakresie profilaktyki onkologicznej7 godzin realizowanych w ciągu 1 dnia
Szkolenie w zakresie leczenia bólu7 godzin realizowanych w ciągu 1 dnia
Szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego20 godzin realizowanych w ciągu 3 dni
Szkolenie w zakresie prawa medycznego i bioetyki20 godzin – prawo medyczne 14 godzin – bioetyka
Szkolenie w zakresie zdrowia publicznego i profilaktyki dotyczącej szczepień ochronnych14 godzin – zdrowie publiczne 7 godzin – szczepienia ochronne
Szkolenie w zakresie komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu14 godzin realizowanych w ciągu 2 dni
Kurs w dziedzinie medycyny ratunkowej35 godzin wykładów realizowanych w ciągu 5 dni

Staże w SMK

Docelowo wszelkie czynności związane z naborem na staż, jego realizacją i zaliczaniem będą się odbywać elektronicznie w ramach Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), w tym również poprzez elektroniczne karty stażu. Podobnie jak ma to miejsce w wypadku szkoleń specjalizacyjnych. Niemniej jednak, zgodnie z przepisami przejściowymi stosowanie SMK w odniesieniu do staży podyplomowych rozpocznie się dopiero z dniem 1 stycznia 2025 r. Do tego czasu nadal obowiązywać będą papierowe karty stażu podyplomowego. Podstawa prawna – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2023 r., poz. 377 pdf) adw. Damian Konieczny Biuro Prawne OIL w Gdańsku   Rozporządzenie pdf Nowa karta stażu lekarz pdf Nowa karta stażu lekarz dentysta pdf