Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku odbył się w sobotę 23 marca 2024 roku w budynku Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zjazd upoważnił ORL do pozyskania oraz przeznaczenia środków finansowych na dokończenie budowy Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego, dyskutowano też o funkcjonowaniu w przyszłości tej nowej inwestycji.   

Na początku Zjazdu Dariusz Kutella, prezes OIL w Gdańsku przypomniał sylwetkę zmarłej w marcu 2024 roku Barbary Sarankiewicz-Konopki, która od drugiej kadencji trwale zapisała się w historii samorządu lekarskiego na Pomorzu, przez dwie kadencje stojąc na czele gdańskiej izby. 

- Przez kilka kadencji była wiceprezesem gdańskiej izby - przypomniał Dariusz Kutella. - Przez kilka kadencji prowadziła Komisję Kształcenia Medycznego, co robiła rzetelnie i osiągając dobre wyniki. Jej osiągnięcia doceniła też Naczelna Rada Lekarska przyznając jej nagrodę dla lekarzy pracujących na rzecz samorządu Meritus Pro Medicis, a wcześniej od gdańskiej Izby Lekarskiej otrzymała Nagrodę Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae. Była przyjaciółką lekarzy, trudno będzie ją zastąpić. Jej działalność trwale zostanie w naszej pamięci.

Nagroda Aleksandry Gabrysiak dla doktora Radosława Flisikowskiego

Podczas zjazdu wręczono Nagrodę im. Aleksandry Gabrysiak dedykowaną lekarzom wybitnym, wyjątkowym, z pasją, którzy robią więcej niż wymaga od nich wykonywany zawód. Nagrodę za 2023 rok przyznano pośmiertnie tragicznie zmarłemu Radosławowi Flisikowskiemu. Nagrodę jak co roku wręczyła profesor Grażyna Świątecka z Kapituły Nagrody.     

 - Przypomnę, że to jest już 30 nagroda, a więc od 30 lat Izba Lekarska przyznaje wybranym lekarzom nagrodę imienia Aleksandry Gabrysiak, której sylwetki w tym gronie nie muszę przypominać - powiedziała profesor Świątecka (na zdjęciu z lewej). - Przyznawana jest lekarzom najbardziej wyróżniającym się działalnością lekarsko-społeczną, ale i duchem jej patronki. Za rok 2023 otrzymuje tę nagrodę doktor Radosław Flisikowski, tragicznie zmarły w październiku 2023 roku. Pozostawił po sobie wyrazisty, niezatarty ślad, osierocił nie tylko swoją rodzinę: żonę i trzy córki, osierocił całą kościerską społeczność a w sposób szczególny środowisko służby zdrowia. Miał zaledwie 48 lat. Był wysoce cenionym specjalistą, przez dłuższy czas pracował w szpitalu w Kościerzynie na oddziale chirurgii, ale stale poszerzał swoją wiedzę medyczną. Doktor Flisikowski tworzył wokół siebie niepowtarzalny świat życzliwości i ciepła. Emanował optymizmem, który udzielał się otoczeniu, rozsiewał dobro wokół siebie.

Nagrodę przyjęła Anna Flisikowska, żona tragicznie zmarłego lekarza. 

 - Może mój mąż rzeczywiście był kimś wyjątkowym, a my na co dzień tego nie widziałyśmy - mówiła wzruszona Anna Flisikowska (na zdjęciu z prawej) . - My widziałyśmy wspólne śniadania, całusy w czoło. Radek nie widział ograniczeń, skupiał się na szukaniu rozwiązań a nie na problemach. Jeśli istnieje ADHD, to mój mąż był prawdopodobnie nie zdiagnozowanym przykładem tej pełnej urody człowieczeństwa. Wszędzie go było pełno, należał do świata, do waszego świata. Ja należę do świata, którego nie ma na tej sali sali: czekających żon i mężów, tęskniących dzieci, odgrzewanych obiadów, telefonów odbieranych przez pielęgniarki na salach operacyjnych. Świat, do którego należę, nieustannie próbuje zrozumieć wasz świat, a jeżeli działa z logistyczną perfekcją to po to, żeby wasz świat mógł ratować ludzkie życie. Dziękuję, że teraz kiedy Radka już nie ma, wasz świat zechciał pochylić się nad moim. To dla moich córek i dla mnie naprawdę bardzo ważne. 

Nagroda Pro Bono - dla osób zasłużonych dla samorządu lekarskiego

Wręczono też nagrodę Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae, którą ustanowiono w 2005 roku. Otrzymują ją przede wszystkim lekarze i lekarze dentyści, którzy szczególnie wyróżnili się w działaniu lekarskiego samorządu zawodowego, w pracy na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Nagrodę mogą otrzymać także osoby spoza środowiska lekarskiego, które zasłużyły się szczególnie współpracując z Okręgową Izbą Lekarską we wszystkich dziedzinach wpływających na zwiększenie prestiżu stanu lekarskiego, podniesienie poziomu kultury, sprawności fizycznej i intelektualnej lekarzy i lekarzy dentystów.

Otrzymali ją: Michał Kozorys, dyrygent Gdańskiego Chóru Lekarzy (drugi z lewej), Marta Michowska z Okręgowego Sądu Lekarskiego (obok), lekarz dentysta Jadwiga Petryk z Okręgowego Sądu Lekarskiego i Anna Michońska, zastępczyni przewodniczącego Zespołu ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego.    

Sprawozdanie prezesa ORL. Budowa Ośrodka, pozyskanie środków na dokończenie inwestycji 

Obowiązkowym elementem Zjazdu są sprawozdania z całorocznej pracy Prezesa, Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego. Prezes Dariusz Kutella mówił przede wszystkim o trwającej budowie Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego. 

  - Dziś każdy, kto przechodzi ulicami Dębinki i Śniadeckich, widzi efekt naszych zeszłorocznych decyzji - mówił prezes OIL. - Są one widoczne dzięki temu, że wybraliśmy dobrego wykonawcę, inwestora zastępczego i świetny projekt. Niezależnie od tego Rada Lekarska cały czas pracowała nad ważnymi dla środowiska sprawami, a realizacja tej inwestycji w żadnym stopniu nie zmniejszyła aktywności Rady ani Prezydium jak i poszczególnych komisji. Na tym zjeździe chciałbym się skupić nad inwestycją, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku i do końca tego roku kadencyjnego będziemy musieli ją zakończyć. 

Prezes ORL podkreślił, że inwestycja nie odbywa się bez kłopotów, dodał też, że stan surowy zamknięty budynku będzie zrealizowany wyłącznie ze środków, które posiada Izba, a które poprzedni Zjazd przeznaczył na tę inwestycję. Zapowiedział też, że poprosi o poparcie uchwały, dzięki której Izba będzie mogła te własne środki na inwestycję powiększyć. 

Przedstawił też szczegółową prezentację na temat budowy Ośrodka - od wbicia łopaty do stanu obecnego, omówił kwoty wydane do tej pory na inwestycję i plany na przyszłość. 

-Myślę, że spotkamy się na przyszłym Zjeździe w naszej nowej siedzibie, w równie pięknej sali na trzysta osób - podkreślił prezes Kutella (stoi przy mikrofonie). - Prowadzimy rozmowy dotyczące wykorzystania powstającego obiektu na wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne, aby nasze komisje mogły korzystać z nowych pomieszczeń, żeby można tu było realizować wydarzenia dla naszych rodzin. 

O co pytali delegaci na Zjeździe: co z operatorem, czy lekarze będą korzystać z Ośrodka bezpłatnie?

Dużo emocji wywołała dyskusja o przyszłości ośrodka, tego jak będzie funkcjonował, kosztach jego utrzymania, sposobu szukania operatora, który będzie zarządzał częścią hotelową i restauracją w powstającym obiekcie. Delegaci pytali o sposób wyłaniania operatora, także o to - czy i jakie koszty będą ponosić lekarze, którzy zechcą korzystać z Ośrodka.   

- Czy poszukiwanie operatora na taką inwestycję ma polegać na tym, że kogoś zapytaliśmy, kogoś poprosiliśmy o radę - pytała Wioletta Sosnowska z Komisji Rewizyjnej. - Czy nie powinien zostać ogłoszony przetarg, czy w prasie lokalnej i ogólnopolskiej nie powinny pojawić się ogłoszenia? 

- Jeżeli hotel i restauracja będzie dzierżawiony i prowadzony przez operatora, to co ze zniżkami, co z płatnościami dla lekarzy - pytała Magdalena Sildatke. - Mówimy młodym lekarzom: “powstaje nowy ośrodek, będziecie mogli korzystać z miejsc noclegowych, kiedy przyjedziecie na staż”. Jak to dokładnie będzie wyglądało? 

Prezes podkreślił, że na razie Izba chce zakończyć budowę pod klucz, rozmowy na temat wyboru operatora trwają, pomagają w nich doradcy finansowi. 

-Utrzymanie całego obiektu będzie kosztować, operator jest potrzebny po to, żeby tym obiektem sensownie zarządzać, ale w sposób, jaki nam lekarzom będzie odpowiadał - dodał Dariusz Kutella. - Zakończmy inwestycję i wtedy wrócimy do tematu jej wykorzystania. 

Dodał też, że ogłaszanie przetargu jest dla Izby zbyt czasochłonne, kosztowne i niepotrzebne, bo usługi hotelowe i restauracyjne będą tylko dodatkową działalnością Ośrodka.    

Ośrodek ma prowadzić działalność niezarobkową 

Wytłumaczyła to dokładniej mecenas Elżbieta Czarnecka z Biura Prawnego OIL, która przypomniała, że w umowach z Gminą Miasta Gdańska i Skarbem Państwa znajduje się zapis, że Ośrodek ma prowadzić działalność niezarobkową. 

-To oznacza, że mamy się koncentrować na działalności statutowej, a ona przewiduje  między innymi, że możemy zarządzać majątkiem izby i prowadzić działalność gospodarczą na tym majątku - mówiła Czarnecka. - Nie oznacza to jednak, że mamy status takiego przedsiębiorcy, który jest skoncentrowany na osiąganiu zysków i komercyjnym wykorzystywaniu obiektu. Naszym celem publicznym jest prowadzenie działalności oświatowej, naukowej i edukacyjnej. Funkcja uzupełniająca tego ośrodka, czyli hotelowa, sportowa, parkingowa musi być skorelowana z celem podstawowym. To nie jest kwestia, z którą mamy się afiszować, ogłaszać przetarg. 

Łukasz Szmygel, zastępca sekretarza ORL podkreślił, że Izba szuka zarządcy budynku, aby w imieniu lekarzy zajmował się Ośrodkiem. 

- Możemy rozmawiać o tym, która opcja jest dla nas najlepsza - tłumaczył Łukasz Szmygel. - Jeśli ustalimy, że cena pokoju dla lekarzy to będzie 50 procent, to tak będzie, ale koszty jego utrzymania pozostaną i trzeba będzie je ponieść, musimy się tymi kosztami dzielić. Jak to zrobimy, zależy od nas, od naszego wspólnego wyboru. Właśnie dyskutujemy nad sposobami, jak ten nasz ośrodek ma działać. 

Zjazd wyraził zgodę na pozyskanie środków na inwestycję 

Zjazd upoważnił Okręgową Radę Lekarską do pozyskania oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację inwestycji, Zjazd wyraził zgodę na zwiększenie kwoty zadysponowania przez ORL posiadanych środków finansowych w celu realizacji inwestycji w postaci ośrodka o kwotę 5 milionów złotych, nie więcej jednak niż do 80 proc. wysokości funduszy własnych.  

Zjazd upoważnił też ORL do zawarcia umowy pożyczki od Naczelnej Izby Lekarskiej do wysokości 2 milionów złotych w celu realizacji tej inwestycji. 

Uchwały i apele Zjazdu. Przedstawiamy niektóre z nich

Zjazd podjął też uchwałę w sprawie zasad organizacji kursów w ramach stażu podyplomowego i zobowiązał Okręgową Radę Lekarską w Gdańsku do zmiany zasad organizacji kursów organizowanych w ramach stażu podyplomowego przy wprowadzeniu kursów online jeśli będzie to możliwe.  

Zjazd uchwalił też priorytety udzielania pomocy w doskonaleniu zawodowym w 2024 roku w postaci: 

umorzenia do 50 procent dla lekarzy i lekarzy dentystów otwierających przewody doktorskie lub habilitacyjne nie będących zawodowo związanymi z ośrodkami akademickimi (nie więcej niż 10 tys. zł.)

do 50 procent dla lekarzy rozpoczynających lub kontynuujących specjalizację (nie więcej jednak niż do kwoty 5 tys. złotych). 

do 50 procent dla lekarzy dentystów rozpoczynających lub kontynuujących specjalizację albo odbywających inne formy do szkolenia zawodowego równorzędne z kształceniem specjalizacyjnym (nie więcej jednak niż do kwoty 5 tys. zł) 

do 50 procent opłaty nostryfikacyjnej dla lekarzy lub lekarzy dentystów cudzoziemców, którzy posiadają warunkowe prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności.

Zjazd wystosował też apel do Naczelnej Rady Lekarskiej o przyspieszenie prac nad elektronizacją dokumentacji związanej z rejestrem lekarzy oraz statusem zawodowym lekarzy w szczególności przez umożliwienie lekarzom wykorzystywania narzędzi elektronicznych do zgłaszania aktualizacji i przetwarzania danych gromadzonych w rejestrze lekarzy. 

Autorem zdjęć jest Wiesława Klemens, redaktor naczelna Pomorskiego Magazynu Lekarskiego   

AK

Możliwość komentowania została wyłączona.