Od dnia 4 listopada 2020r. obowiązują nowe zasady -> lekarz oraz inna osoba wykonująca zawód medyczny (np. pielęgniarka) nie ma obowiązku poddania się kwarantannie:

 • od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu -> jest jedynie kierowany do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2
  (§ 3a ust. 1 i 1a Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r.)
 •  w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2- u osoby z nim zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe -> po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

-> jeżeli jest osobą uczestnicząca w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19;

-> jeżeli będzie codziennie badany testem antygenowym -> przez okres co najmniej 7 dni, po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych -> przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń.

(§ 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego).

Nadal, gdy u danej osoby zostanie stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2, osoba taka jest poddawana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że zostanie skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji (§ 4 ust. 1 i 1a Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r.).

adwokat Karol Kolankiewicz

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

Jedna odpowiedź do “Bez kwarantanny dla lekarzy od dnia 4 listopada 2020 roku”

 1. rodzaj testów w kierunku SARS COV 19 wykonywanych u pracowników medycznych po kontakcie pisze:

  Dzień Dobry

  Czy w przypadku pracownika medycznego bez objawów choroby COVID 19, który miał kontakt z osobą z potwierdzoną infekcją COVID 19 przepisy nakazują wykonanie testu antygenowego SARS COV 2, czy też nie określają rodzaju testu, który ma być wykonany? Zgodnie z aktualną rekomendacją Polskiego Towarzystwa Epidemiologii i Leczenia Chorób Zakaźnych test antygenowy wykonujemy u osoby objawowej w fazie zakażenia. Stanowisko PTEiLChZ w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2 (9.11.2020)
  Wniosek w przypadku osoby bezobjawowej należy wykonać test w kierunku COVID 19 metodą PCR-RT by wykryć zakażenie. Czy mogę domagać się wykonania testu w kierunku COVID 19 metodą PCR-RT a nie testu antygenowego?