W związku z rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 19 września 2023 r., w sprawie rozszerzenia koszyka stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, o leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych i trzonowych u osób powyżej 18 r.ż. Komisja Stomatologiczna OIL w Gdańsku, stoi na stanowisku, że bez zwiększania środków finansowych w budżecie stomatologicznym NFZ, dodatkowe świadczenia gwarantowane, spowodują ograniczenie dostępności do świadczeń jak i wydłużenie kolejek oczekujących.
 
W imieniu Komisji Stomatologicznej

Wiceprzewodnicząca

Joanna Skonecka 

Możliwość komentowania została wyłączona.