Okręgowa Komisja Rewizyjna

 

Zgodnie z art. 29 ustawy o izbach lekarskich okręgowa komisja rewizyjna:

  1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
  2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
  3. przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

Przewodniczący komisji ma prawo udziału w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z głosem doradczym.

regulamin ORL i Kom. Rewizyjnej

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej kadencja 2018 - 2022

Przewodniczący

lek. Bogdański Marek Andrzej

Wiceprzewodnicząca 

lek. dent. Iwona Karczyńska

Sekretarz

lek. Wioletta Sosnowska

Członkowie 

lek. Damian Czatrowski 

 lek. dent. Krzysztof Wasilewski