Okręgowa Rada Lekarska

 

Zgodnie z art. 25 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:

  1. Przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa
    1. prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
    2. wykonuje zadania i czynności określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3-9 oraz ust. 2 pkt 2-8, 10 i 11 ustawy o izbach lekarskich
  2. Wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy
  3. Sporządza sprawozdania z wykonania budżetu
  4. Składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
  5. Prowadzi bieżące sprawy izby
  6. Wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską. 

regulamin ORL i Kom. Rewizyjnej


Skład osobowy

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej kadencji 2018-2022: 
lek. dent. Dariusz Kutella

Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej kadencji 2018-2022:

lek. Roman Budziński 

lek. Józef Dobrecki

lek. Jacek Drozdowski

lek. Mirosław Dudziak 

lek. Magdalena Gorczyńska

lek. Anna Ingielewicz

lek. Konrad Kiersnowski

lek. dent. Bogusław Lipka

lek. Izabela Łebek 

lek. dent. Mirosław Maszluch 

lek. Marzena Mazur

lek. Marcin Nowiński

lek. Kazimierz Olszewski 

lek. Wojciech Pączek 

lek.Danuta Podjacka

lek. Andrzej Pustkowski  

lek. Klaudiusz Rogalski 

lek. Bożena Rydecka 

lek. Barbara Sarankiewicz-Konopka

lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk 

lek. dent. Joanna Skonecka 

lek. Piotr Szafran

lek. dent. Katarzyna Schultz

lek. Arkadiusz Szycman

lek. dent. Mariusz Szydło

lek. dent.  Elżbieta Witkowska

lek. Krzysztof Wójcikiewicz

 lek. Andrzej Zapaśnik