Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecania naprawy wyrobu medycznego przyjmą formę elektroniczną (poprzez system SZOI).
Zarówno wystawianie, weryfikacja i realizacja zleceń będzie się odbywać za pośrednictwem systemów informatycznych (w formie elektronicznej). Dzięki tej zmianie pacjent nie będzie musiał udawać się każdorazowo po weryfikację zlecenia do właściwego oddziału NFZ.
Zlecenia wystawione do dnia 31 grudnia 2019 r. będą realizowane na dotychczasowych zasadach, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.  

Z uwagi na to, że system nie został jeszcze dokładnie przetestowany, Ministerstwo Zdrowia proponuje wydłużenie okresu przejściowego dla e-zleceń do kwietnia 2020r. O ewentualnym przedłużeniu będziemy Państwa informować. 

Zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi opublikowanymi przez NFZ.
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html  

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.