Z uwagi na brak możliwości organizowania szkoleń stacjonarnych, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej przygotował dla lekarzy i lekarzy dentystów ofertę kursów online.

Tematy kursów:

  1. Kryzys, czyli napięcia i trudne sytuacje w kontakcie z pacjentem. Jak sobie radzić?
  2. Zarządzanie kryzysowe w prywatnym gabinecie i klinice – instrukcja krok po kroku
  3. Szef na czas kryzysu – wskazówki dla kierowników kliniki, oddziału, ordynatorów i osób zarządzających
  4. Mobilizowanie zespołu medycznego w sytuacji kryzysowej
  5. Szybkie podejmowanie i komunikowanie decyzji w sytuacjach problemowych
  6. Radzenie sobie ze stresem oraz stabilizowanie emocji własnych i zespołu
  7. Zarządzanie komunikacją z pacjentem w sytuacjach nagłych i kryzysowych dla lekarzy i lekarzy dentystów
  8. Zarządzanie komunikacją ze współpracownikami w sytuacjach nagłych i kryzysowych dla lekarzy i lekarzy dentystów
  9. Zarządzanie komunikacją z mediami i innymi interesariuszami w sytuacjach nagłych i kryzysowych dla lekarzy i lekarzy dentystów

Szczegółowe informacje na temat kursów znajdą Państwo pod linkiem: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia

Zespół Ośrodka Doskonalenia Zawodowego

Naczelna Izba Lekarska

kontakt: odz@hipokrates.org

Możliwość komentowania została wyłączona.