Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej  we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza  zapraszają Koleżanki i Kolegów, Lekarzy Dentystów( z całej Polski) na ” I Konferencję Naukowo-Szkoleniową Stomatologii Geriatrycznej” online 25 września 2021r. (6 pkt. edukacyjnych;  bezpłatna).

W programie Konferencji pojawiły się nazwiska wybitnych ekspertów z całej Polski i z Włoch.

Zaprezentują Oni najnowsze doniesienia z zakresu gerostomatologii :

Komitet Naukowy:
• dr hab. Barbara Kochańska prof. GUMed
• prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek
• prof. dr hab. Renata Chałas
• prof. dr hab. Teresa Bachanek
• prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
• prof. dr hab. Mariusz Lipski

Zapisy  przez formularz zgłoszeniowy w linku: https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=345

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00- 9.10 Otwarcie konferencji – Prezes PTSG Barbara Kochańska, Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie dr Dariusz Paluszek

9.10-9.20 „Polskie Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej – cele i zadania” – Prezes PTSG, prof. uczelni dr hab. Barbara Kochańska (GUMed)

Sesja I

9.20-9.50 „Wyzwania gerostomatologii w Polsce w świetle aktualnych danych epidemiologicznych” – Wiceprezes PTSG, prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek (WUM)

9.50-10.20 „Przegląd standardów stomatologicznej opieki senioralnej” – Dr hab. n. med. Magdalena Nowosielska (UMB)

10.20-10.50 „Pacjent w starszym i podeszłym wieku w gabinecie stomatologicznym – najczęściej występujące zagrożenia zdrowotne” – Prof. uczelni dr hab. Barbara Kochańska, dr n. med. Justyna Barwińska-Płużyńska (GUMed)

10.50-11.05 Przerwa

Sesja II

11.05-11.35 “Jak leczyć pacjentów geriatrycznych z natychmiastowym obciążeniem w pojedynczych i złożonych przypadkach implantów” – Prof. Michele Antonio Lopez MD, MS (Catholic University of the Sacred Heart of Rome and the Campus Biomedico University Hospital of Rome)

11.35-12.05 “Regeneracja wyrostka zębodołowego: minimalnie inwazyjne podejście bezpłatowe u pacjentów geriatrycznych z grup ryzyzka” – Adj. Prof. Pier Carmine Passarelli DDS, MS (Catholic University of the Sacred Heart of Rome and the Campus Biomedico University Hospital of Rome)

12.05-12.35 „Wybrane problemy leczenia endodontycznego pacjenta geriatrycznego” – Prof. dr hab. Mariusz Lipski (PUM)

12.35-13.05 “Jak rozpoznać kanały sklerotyczne u pacjentów geriatrycznych” – Prof. Nicola Grande (Catholic University of the Sacred Heart of Rome, Cattedra di Endodonzia)

13.05-13.30 Przerwa

Sesja III

13.30-14.00 „Terapia antyresorpcyjna stosowana u pacjentów w starszym i podeszłym wieku a leczenie stomatologiczne” – lek. dent. Hanna Sobczak (GUMed)

14.00- 14.30 „Przygotowanie stomatologiczne pacjenta w podeszłym wieku do chemioterapii przeciwnowotworowej” – dr n. med. Agnieszka Bogusławska-Kapała (WUM)

15.00- 15.30 “Podejście periodontologiczne do pacjentów po 60. roku życia” – Prof. Andrea Pilloni MD, DDS ,MS (University of Roma “Sapienza”, Chairman Section of Periodontology)

14.30-15.00 “Uśmiech dziąsłowy: od diagnozy do ortodontycznego i interdyscyplinarnego planu leczenia” – Prof. Paolo Manzo DDS, MS, PhD (Universitá di Ferrara, Reparto di ortodonzia, Via Borsari 46, 44-121 Ferrara, Italia)

15.30 -16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencjiMożliwość komentowania została wyłączona.