Trwa Program Wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych. 

Dla Użytkowników zapewniamy:

👍dostęp do ponad 100 psychologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów w celu świadczenia bezpośredniej interwencji kryzysowej w postaci konsultacji i sesji psychoterapeutycznych 

👍materiały dydaktyczne w formie cyfrowej 

👍dostęp do platformy online, która będzie narzędziem realizacji powyższych elementów programu.

W ramach programu powstały poradniki oraz materiały dydaktyczne z zakresu technik relaksacyjnych, które dostępne są na Platformie w module edukacyjnym.

Tematyka materiałów dydaktycznych porusza istotne dla kadry medycznej z punktu widzenia zdrowia psychicznego tematy takie jak: 

 • sposoby radzenia sobie ze stresem – techniki relaksacyjne Jacobsona czy praktyka mindfulness,
 • najczęstsze problemy psychiczne w zawodach kadry medycznej takie jak: depresja, wypalenie zawodowe, fobie i lęki,
 • problemy nerwic, somatyzacji i psychosomatyzacji,
 • uzależnienia,
 • kiedy potrzebuję fachowej pomocy
 • asertywnosc

Materiały edukacyjne mają formę cyfrową i dopasowane zostały do odbioru także przez osoby z ograniczeniami wzrokowymi i słuchowymi. Dostępne są na platformie online w module edukacyjnym.

Do kogo skierowany jest Program Wsparcia psychologicznego kadry medycznej?

Do każdego pracownika medycznego, niezależnie od stażu i typu wykonywanego zawodu medycznego, także do studentów kierunków medycznych, m.in.

 • lekarzy i lekarzy dentystów
 • pielęgniarek
 • położnych
 • ratowników medycznych
 • fizjoterapeutów 
 • diagnostów laboratoryjnych
 • farmaceutów 

Spotkania online są:

 • darmowe,
 • poufne,
 • w pełni dopasowane to potrzeb czasowych kadry medycznej.

 

By skorzystać w możliwości udziału w programie konieczne jest uprzednie zarejestrowanie się na stronie https://psychologdlamedyka.pl/.

Ministerstwo Zdrowia realizuje „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.