Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej oraz Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego mają zaszczyt zaprosić lekarki i lekarzy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Stosowanie Dialogu Motywującego w komunikacji z pacjentem”. Szkolenie finansowane jest ze środków Miasta Gdańska, skierowane do lekarzy i lekarek z obszaru Miasta Gdańska.
 
Terminy i tematyka poszczególnych zjazdów:
I zjazd 23 września 2023 roku 
1. Interwencje z zakresu modyfikacji stylu życia w profilaktyce i leczeniu
2. Rola Dialogu Motywującego w komunikacji z pacjentem
3. Filozofia i zasady Dialogu Motywującego jako metody pracy z pacjentem o udowodnionej skuteczności
4. Podstawowe pojęcia i narzędzia Dialogu Motywującego
 
II zjazd 24 września 2023 roku
1. Duch i zasady Dialogu Motywującego
2. Powstrzymywanie odruchu naprawczego
3. 12 błędów w komunikacji wg Thomasa Gordona
4. Transteoretyczny Model Zmiany (Prochaska i Carlo DiClemente)
5. Dialog Motywujący jako styl komunikacji ukierunkowany na wspieranie motywacji wewnętrznej pacjenta
 
III zjazd 28 października 2023 roku
1. Stosowanie mikro umiejętności w Dialogu Motywującym
2. Pytanie otwierające odzwierciedlenia, dowartościowania, podsumowania oraz wymiana informacji
3. Stosowanie Dialogu Motywującego w pracy klinicznej lekarza
 
IV zjazd 18 listopada 2023 roku
1. Pacjent uzależniony
2. Kryteria diagnostyczne uzależnienia oraz szkodliwego używania SP
3. Wczesna interwencja wobec osób uzależnionych
 
V zjazd 2 grudnia 2023 roku
1. Superwizja doświadczeń klinicznych uczestników szkolenia w stosowaniu Dialogu Motywującego
2. Analiza trudnych przypadków zgłoszonych przez uczestników w trakcie szkolenia
3. Wskazówki, które warto zapamiętać w pracy lekarza
 
Szkolenie odbywać się będzie w Gdańsku przy ul. Królikarnia 13.
Szkolenie składa się z 5 jednodniowych zjazdów w godz. 8.30-16.00.
W ramach szkolenia oferujemy ciepły lunch. Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 3 września 2023. Pragniemy jednak zaznaczyć, że decydująca będzie kolejność napływających zgłoszeń.

Możliwość komentowania została wyłączona.