Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji- BRAK MIEJSC

sobota, 13 kwiecień 2019, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty140,00
Prowadzącydr n.med.Tomasz Łopaciński
Punkty6

Program szkolenia:
•    Wykłady dla lekarza dentysty
1.    wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji)
nagłe stany w praktyce stomatologicznej
2.    skład zestawu ratunkowego-możliwe optimum
•    Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
1.    podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących zycie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
2.    elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibrylatora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja

•    Wykłady dla lekarza
1.    wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
2.    nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
3.    praktyczne aspekty medycyny katastrof
•    Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
1.    podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
2.    zakładanie maski krtaniowej
3.    symulacja zaburzeń rytmu