Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji- BRAK MIEJSC

sobota, 13 kwi 2019, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł140,00
  Prowadzącydr n.med.Tomasz Łopaciński
  Punkty6

  Program szkolenia:
  •    Wykłady dla lekarza dentysty
  1.    wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji)
  nagłe stany w praktyce stomatologicznej
  2.    skład zestawu ratunkowego-możliwe optimum
  •    Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
  1.    podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących zycie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
  2.    elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibrylatora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja

  •    Wykłady dla lekarza
  1.    wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
  2.    nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
  3.    praktyczne aspekty medycyny katastrof
  •    Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
  1.    podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
  2.    zakładanie maski krtaniowej
  3.    symulacja zaburzeń rytmu