Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) – przygotowania do roku 2019

sobota, 12 maj 2018, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącyr.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
  Punkty3

  Ośrodek Doskonalenia Zawodowego organizuje doskonalenie zawodowe nieodpłatnie dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, którzy regularnie opłacają składki członkowskie.

  W przypadku dwukrotnego braku udziału w szkoleniu przez zainteresowanego bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji zgodnie z postanowieniami ust. 6 Regulaminu Ośrodka Szkoleniowego OIL w Gdańsku (https://oilgdansk.pl/praktyczny-poradnik/doskonalenie-zawodowe/osrodek-szkoleniowy/) , zainteresowany traci prawo zgłaszania chęci uczestnictwa w dalszych kursach za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

   

  Program szkolenia:

  1. Godzina

   

  • Rodzaje dokumentacji które stanowić będą EDM
  • Wymagania sprzętowe dla gabinetów lekarskich związane z EDM
  • Dokumentacja prowadzona dziś a EDM 2019 – kontynuacja i różnice

   

  1. Godzina
  • E- recepty
  • E-skierowania
  • E-zwolnienia

  – od kiedy i na jakich zasadach

   

  1. Godzina
  • Etapy przygotowań do EDM 2019
  • Sposób przechowywania i udostępniania dokumentacji elektronicznej od roku 2019
  • Sposób przechowywania i udostępniania dokumentacji wytworzonej przed rokiem 2019