Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) – przygotowania do roku 2019

sobota, 12 Maj 2018, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącyr.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
Punkty3

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego organizuje doskonalenie zawodowe nieodpłatnie dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, którzy regularnie opłacają składki członkowskie.

W przypadku dwukrotnego braku udziału w szkoleniu przez zainteresowanego bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji zgodnie z postanowieniami ust. 6 Regulaminu Ośrodka Szkoleniowego OIL w Gdańsku (https://oilgdansk.pl/praktyczny-poradnik/doskonalenie-zawodowe/osrodek-szkoleniowy/) , zainteresowany traci prawo zgłaszania chęci uczestnictwa w dalszych kursach za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

 

Program szkolenia:

 1. Godzina

 

 • Rodzaje dokumentacji które stanowić będą EDM
 • Wymagania sprzętowe dla gabinetów lekarskich związane z EDM
 • Dokumentacja prowadzona dziś a EDM 2019 – kontynuacja i różnice

 

 1. Godzina
 • E- recepty
 • E-skierowania
 • E-zwolnienia

– od kiedy i na jakich zasadach

 

 1. Godzina
 • Etapy przygotowań do EDM 2019
 • Sposób przechowywania i udostępniania dokumentacji elektronicznej od roku 2019
 • Sposób przechowywania i udostępniania dokumentacji wytworzonej przed rokiem 2019