Ośrodek szkoleniowy

 

Celem ośrodka jest organizacja i prowadzenie szkolenia podyplomowego lekarzy w ramach kształcenia ustawicznego i przygotowania do specjalizacji. 


Szkolenia Okręgowej Izby lekarskiej

Sprawdź aktualne szkolenia


Ośrodek Doskonalenia Zawodowego organizuje doskonalenie zawodowe nieodpłatnie dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, którzy regularnie opłacają składki członkowskie. W przypadku dwukrotnego braku udziału w szkoleniu przez zainteresowanego bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji zgodnie z postanowieniami ust. 6 Regulaminu Ośrodka Szkoleniowego OIL w Gdańsku, zainteresowany traci prawo zgłaszania chęci uczestnictwa w dalszych kursach za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

Zapisy na szkolenia przyjmuje

Biuro Komisji ds. Kształcenia Medycznego
piętro III, pok. 306
Beata Hańć, Tomasz Karaś
tel. (58) 524 32 07 lub (58) 524 32 27
email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl  

Do pobrania

Regulamin Ośrodka Szkoleniowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Formularz rejestracyjny na kursy płatne

Wzór oświadczenia o udostępnieniu adresu e-mail

Wszystkich uczestników zapraszamy po odbiór certyfikatów w Okręgowej Izbie Lekarskiej pok. 306, III piętro.

Uwaga! Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na szkoleniu potwierdzona podpisem.

Za udział w szkoleniach przyznaje się punkty edukacyjne, których liczba uzależniona jest od liczby godzin wykładowych. (wg rozp .MZ z dn. 6 października 2004r.)

Zachęcamy lekarzy i lekarzy dentystów do składania oświadczeń o udostępnieniu adresu e-mail na potrzeby OIL. Zapewni to Państwu szybki dostęp do bieżących informacji o aktualnych kursach. Oświadczenie powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem i przesłane do OIL pocztą, faksem lub na adres e-mail komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl.

Przeczytaj: RODO w praktykach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Rada Ośrodka Szkoleniowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Członkowie Rady Ośrodka 
kol. Roman Budziński

kol. Ewa Siewierska-Chomeniuk

kol. Marzena Mazur

kol. Rita Sharma

kol. Jakub Byczkowski

kol. Marcin Nowiński

kol. Łukasz Szmygel

Konsultanci naukowi

kol. Aida Kusiak

kol. Tomasz Smiatacz


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Kształcenia Medycznego (staże) / Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie
/ Ośrodek Szkoleniowy OIL w Gdańsku

Beata Hańć: (58) 524 32 07    /    Hanna Godlewska: (58) 524 32 27    /    email: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl

III piętro → pok. 306

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie