Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku Delegatura Słupska zwraca się o złożenie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę/adaptację wolnostojącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, położonego w Słupsku, na cele administracyjno – biurowe siedziby delegatury Zamawiającego.

ZAPROSZENIE koncepca projekt Delegatura Słupsk 2019

FORMULARZ OFERTY siedziba Delegatury

Możliwość komentowania została wyłączona.