Szanowna Pani,

Mamy nadal nierozwiązany problem z realizacją programu stażu podyplomowego lekarzy dentystów, w którym znajduje się Kurs Ratownictwa Medycznego. Kurs ten nie został ujęty w opisanych w Ustawie i Rozporządzeniu ścieżkach organizacyjnych poszczególnych elementów stażu. Nie ma też zapewnionego finansowania.

W dniu 8 grudnia 2023r. Pan Minister Piotr Bromber zawiadomił Izby Lekarskie, że kurs ratownictwa zorganizuje CMKP, jednak czas mija i nic w tym zakresie się nie dzieje.

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 18.grudnia 2023 roku w którym pisze Pani, że „nic nie stoi na przeszkodzie aby ten kurs został zorganizowany przez izby lekarskie” proponuję organizację takiego kursu przez naszą Izbę dla lekarzy dentystów z naszej Izby. W ramach programu stażu z lat poprzednich organizowaliśmy taki kurs za kwotę 560 złotych/osobę. Dzięki zrozumieniu pilności i wagi problemu przez jeden z dużych szpitali gdańskich udało nam się wynegocjować cenę 320 zł/osobę za którą wyjątkowo taki kurs mógłby się jednorazowo odbyć.

Pozostaje problem finansowania. Urząd Marszałkowski dysponuje środkami, ale nie może ich wydać na ten cel, ponieważ Kurs Ratownictwa dla lekarzy dentystów został przeoczony przez prawodawców i nie ma podstaw prawnych dla takiego wydatku. W związku z tym proszę o pomoc w znalezieniu źródła z którego ten kurs można sfinansować. Mamy obecnie 93 lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy w naszej Izbie. Pokrycie kosztów tego kursu przez podmioty w których lekarze dentyści odbywają staż nie jest możliwe, podmioty te powołują się na zapisy prawne i odmawiają takiego finansowania.

Najprostszym rozwiązaniem wydaje się promesa ze strony Ministerstwa Zdrowia o pokryciu kosztów w wysokości 29 760, 00 złotych, na podstawie której nasza Izba taki kurs przeprowadzi w najbliższym czasie. Takie rozwiązanie zapewniłoby niezbędny „bufor czasowy” na załatwienie spraw formalnych.

Bardzo proszę w imieniu swoim i 93 bardzo już zniecierpliwionych lekarzy dentystów o wsparcie tego rozwiązania.


Z wyrazami szacunku
Roman Budziński

Możliwość komentowania została wyłączona.