W związku z kierowanymi do lekarzy pismami Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku przypomina, że lekarze prowadzący praktyki zawodowe, ani inni przedsiębiorcy nie posiadają ustawowego obowiązku dokonywania wpisu do Rejestru Działalności Gospodarczej i Firm. Wskazany rejestr ma wyłącznie charakter komercyjny. Jednocześnie informujemy, że wpis do obligatoryjnej dla Państwa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) jest całkowicie bezpłatny.

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.