Uwaga! Zakończono przyjmowanie zgłoszeń, brak wolnych miejsc

TERMIN I MIEJSCE REGAT:

  1. 24-26 maja 2019r. (sobota, niedziela) – Zatoka Pucka

2. ORGANIZATOR:

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKU Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

3. WSPÓŁORGANIZATOR:

Harcerski Ośrodek Morski

4. BIURO REGAT:

Harcerski Ośrodek Morski 84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1

Tel. (58) 673 21 50, hom@hompuck.org

Informacji udziela:

Marcin Szczęśniak tel. 603 696 160 – organizator regat

Sławomir Dębicki  501 674 698 (58) 673 21 50 sprawy techniczne – Komendant HOM

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT:

Do dnia 25 kwietnia 2019 r. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku (wyłącznie mailowo sekretariat@oilgdansk.pl )

druk zgłoszenia do regat – druk zgloszenia na regaty 2019  należy pobrać, wypełnić , zeskanować i wraz ze zeskanowanym potwierdzeniem wpłaty wpisowego na konto HOM przesłać na adres mailowy sekretariat@oilgdansk.pl

Ilość miejsc jest ograniczona ( 28 załóg ), decyduje kolejność zgłoszeń.

6. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:

– liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby. ( w tym minimum 2 lekarzy )

– prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego. ( musi być lekarzem )

– znajomość przepisów PZŻ, przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi, umiejętność pływania.

7. SPOSÓB PROWADZENIE REGAT:

Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów w sobotę 25.05.2019r.
4 wyścigi w niedzielę 26.05.2019r.
Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim.
Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min. 2 wyścigów.

8. PROGRAM REGAT

24.05.2019r. piątek przyjazd uczestników regat , zakwaterowanie, nocleg w HOM Puck
25.05.2019r. sobota

8.00-9.00 śniadanie
9.00-10.00 zgłaszanie się załóg do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie łodzi do regat
10.00 otwarcie regat, odprawa sterników
11.00-15.00 regaty
15.00-16.00 obiad

19.30 biesiada przy grillu i koncert szantowy

26.05.2019r. niedziela

8.00-09.00 śniadanie

10.00-13.30 regaty
13.30-14.00 zdawanie sprzętu

14.00-15.00 obiad
15.00 zakończenie regat, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

9. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Wpisowe do regat 200 zł/osoba

Płatne na konto: Bank PKO SA 11 1240 5400 1111 0010 6457 8713

HOM 84-100 Puck ul. Żeglarzy 1, tytuł wpłaty ( X Regaty Lekarzy – pobyt w HOM imię i nazwisko uczestników)

10. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

– wyżywienie od śniadania 25.05.2019r. do obiadu 26.05.2019r.

– zakwaterowanie 24.05.2019r. do 26.05.2019r. ( w zgłoszeniu proszę podać ile osób i z ilu noclegów będziecie Państwo korzystać – piątek/sobota, sobota/niedziela ) Uwaga !!! Nie rezerwujecie Państwo noclegów w trakcie trwania regat indywidualnie w HOM w Pucku ! Miejsca noclegowe będą przydzielane przez organizatorów na podstawie zgłoszeń do regat. Ewentualny nocleg dla osób towarzyszących możliwy będzie jedynie po zamknięciu listy zgłoszeń do regat i zakwaterowaniu uczestników regat, jeśli zostaną wolne miejsca noclegowe w HOM. Jeśli chcecie przyjechać do Pucka kilka dni wcześniej przed regatami lub zostać dłużej po regatach, można zarezerwować indywidualnie pobyt w HOM. ( kontakt bezpośrednio z HOMem w Pucku )

– ubezpieczenie NW uczestników

– łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat

– nagrody dla uczestników

Informacje o regatach i łodzi PUCK na stronie www.klasapuck.org

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.