Po wakacyjnej i urlopowej przerwie 1 października 2016 Ośrodek Szkoleniowy wznowił swoją działalność. W roku 2016 odbyło się 48 kursów i warsztatów szkoleniowych, w których udział wzięło łącznie 1577 lekarzy i lekarzy dentystów.

Tematyka szkoleń była bardzo różnorodna. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy psychologiczne, poruszające zagadnienia takie jak „Psychologiczne narzędzia motywowania pacjenta do współpracy – lekarz w kontakcie z pacjentem o postawie roszczeniowej, aroganckiej i agresywnej” oraz „Profilaktyka wypalenia zawodowego dla lekarzy – gdzie szukać motywacji i jak odczuwać satysfakcję z pracy na co dzień”.

Organizowane były również kursy o tematyce prawnej: „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych”, „Odmowa i odstąpienie od leczenia”, „Gwarancja w stomatologii”, „Aspekty prawne, podatkowe i praktyczne zakładania i prowadzenia przez młodego lekarza indywidualnej praktyki lekarskiej”.

Bardzo dużą frekwencją cieszyły się szkolenia z różnych dziedzin medycyny „Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme”, „Leczenie bólu przewlekłego”, „Celiakia – aktualny problem kliniczny, postępy w diagnostyce”, „Szczepienia – teoria i praktyka” i inne.

Tradycyjnie też zainteresowanie towarzyszyło kursom dla lekarzy dentystów, w których szczególnie cieszy udział jako wykładowcy dr Jacka Ciesielskiego „Proste i zaawansowane rekonstrukcje protetyczne w stomatologii neuromięśniowej” oraz szkolenie „Preparacja czy leczenie –  biomimetyczne leczenie choroby próchnicowej zębów” dr Rainonda N. B. van Duinena.

Jak zwykle dużym powodzeniem cieszyły się kursy z ratownictwa medycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów.       Podkreślamy, że kursy i warsztaty są dla uczestników bezpłatne (poza kursami dot. medycyny ratunkowej) . Zapraszamy w roku 2017.

Komisja Kształcenia Medycznego udziela również świadczeń z Funduszu na Doskonalenie Zawodowe dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz wspomaga podmioty szkolące.

W roku 2016 przyznano lekarzom i lekarzom dentystom świadczeń na kwotę 282 611 PLN. Z prawa do umorzenia skorzystano na kwotę 74 666 PLN, zaś dofinansowanie działalności edukacyjnej podmiotów szkolących wyniosło 26 500 PLN.

Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.