Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku serdecznie zaprasza do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Są to następujące informatory:

“Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia – lekarzu reaguj na przemoc” w opracowaniu Sylwii Kuczyńskiej i Grzegorza Wrony na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

“Rozpoznawanie problemów alkoholowych i krótkie interwencje” – opracowanie  Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Serdecznie zapraszam do biura izby pok. 316 p. barbara Chytra

Możliwość komentowania została wyłączona.