W związku z uchwaleniem tzw. pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, od 1 stycznia 2017r. zmieniają się zasady składania sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

Dotychczas przedmiotowe sprawozdania składali przedsiębiorcy, których działalność oddziaływała na środowisko naturalne, np. poprzez użytkowanie pojazdów osobowych i ciężarowych lub własnych kotłowni. Sprawozdania te mają charakter roczny i są składane do właściwego marszałka województwa do dnia 31 marca każdego roku, za rok poprzedni. Z obowiązku składania sprawozdań nie byli dotychczas zwolnieni przedsiębiorcy, którzy nie musieli obliczonych przez siebie opłat uiszczać (zwolnienie w tym zakresie dotyczyło przedsiębiorców, dla których opłata wynosiła do 800zł). W praktyce oznaczało to, że lekarze prowadzący praktyki zawodowe, pomimo niskiej wysokości obliczonych opłat, byli zobligowani do składania rocznych sprawozdań.

Zgodnie z uchwaloną w dniu 2 grudnia 2016r. ustawą, przedsiębiorcy, u których obliczona opłata za każdy z rodzajów korzystania nie przekroczy 100zł (np. emisja gazów do 100zł opłaty), nie będą musieli składać stosownych sprawozdań i innych oświadczeń w tym przedmiocie. Tym samym ostatnie sprawozdanie będzie składane przez nich do 31 marca 2017r. (za rok 2016).

  1. dla samochodów osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r., przy zużyciu oleju napędowego na poziomie 500 litrów rocznie, opłata wynosi 2,24zł.

 ustawa z dnia 2 grudnia 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.