Po otrzymaniu dokumentów na staż podyplomowy lekarz zobowiązany jest w trakcie stażu do:

  1. Wypełnienia na bieżąco karty stażu oraz ankiety, które podlegają kontroli z Urzędu Marszałka Województwa
  2. Gdy lekarz , lekarz dentysta zagubi kartę musi wystąpić do KKM z podaniem o wydanie duplikatu
  3. Właściwa okręgowa rada lekarska wydaje:

 

1)

lekarzowi – kartę stażu podyplomowego lekarza, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

2)

lekarzowi dentyście – kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia – zwane dalej „kartą stażu”;

3)

lekarzowi – ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”, której wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4)

lekarzowi dentyście – ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentystę stażystę”, której wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

 

  1. Na zakończenie stażu lekarz i lekarz dentysta, aby uzyskać PWZ zobowiązany jest rozliczyć się ze stażu podyplomowego tzn. dostarczyć uzupełnioną kartę stażu, ankietę oraz do wglądu najwyższy wynik LEK-u lub LDEK-u

Możliwość komentowania została wyłączona.