Rzecznik Praw Lekarzy pomaga lekarzom i lekarzom dentystom w różnych sprawach indywidualnych związanych z wykonywaniem zawodu, kształceniem, ochroną dóbr osobistych i innych.

Kontakt osobisty:
Dyżury w siedzibie OIL Gdańsk
czwartki w godzinach 13:00-14:00

Kontakt mailowy:
rpl@oilgdansk.pl

W sprawach pilnych kontakt z sekretariatem tel. 58 524 32 00.

Możliwość komentowania została wyłączona.