Szanowni Państwo,
Jak co roku, Centrum e-Zdrowia uprzejmie przypomina, że z dniem 1 stycznia b.r.: 

  • rozpoczął się okres sprawozdawczy,
  • przekazanie danych jest obowiązkowe i dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym również praktyk,
  •  dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, co oznacza, że będą wykorzystane wyłącznie do opracowań zbiorczych, zestawień i analiz statystycznych,
  • udzielenie ścisłych i wyczerpujących odpowiedzi przyczyni się do zebranie niezbędnych informacji, które pozwolą na rzetelną ocenę rzeczywistości i podejmowanie kluczowych decyzji,
  • badania są realizowane na terenie całego kraju przez Wydziały Zdrowia właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urząd Statystyczny w Krakowie 

Pismo do praktyk zawodowych w sprawie sprawozdawczości

Możliwość komentowania została wyłączona.