Tak jak Państwa uprzednio informowaliśmy, dotychczasowe umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych wygasają z dniem 31 grudnia 2016r. Do tej też daty byli Państwo zobowiązani do złożenia stosownych wniosków o przedłużenie upoważnienia (w formie elektronicznej i papierowej). Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2016r. (nr 114/2016/DGL) przedłużeniu uległ termin na składanie wniosków o utrzymanie upoważnienia do pobierania numerów recept refundowanych. Obecnie wnioski powinny być dostarczone do NFZ najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017r. W okresie od stycznia do czerwca dotychczas wygenerowane druki recept pozostają nadal aktualne.

 

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

Możliwość komentowania została wyłączona.