W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
 i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, informujemy, że od  dnia  1  lipca  2018r. lekarz  uprawniony  do  wystawiania  zaświadczeń  o  czasowej  niezdolności  do  pracy  będzie  miał  obowiązek   przekazywania  do  ZUS  elektronicznych  zwolnień  lekarskich  e_ZLA.

Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  Oddział  w  Gdańsku  zaprasza  do  udziału  w  bezpłatnym  szkoleniu z  zakresu:  Elektroniczne  zwolnienie  lekarskie  e_ZLA . Program  szkolenia:

Szkolenie  adresowane  jest do  lekarzy  uprawnionych  do  wystawiania  zaświadczeń  o  czasowej  niezdolności  do  pracy.

Szkolenie  odbędzie  się:   w  dniach  1, 8 grudnia 2017 r.,  w godz. 14:00  – 16:00,  w Okręgowej Izbie lekarskiej w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33

Program  szkolenia:

  1. Zmiany wchodzące  od  1  lipca 2018 r.
  2. Korzyści wynikające z wprowadzenia e_ZLA,
  3. Nowa metoda  podpisywania  e_ZLA,
  4. e_ZLA jak  to  działa.

Po szkoleniu możliwość założenia  profilu  na  PUE.  Zapisy przyjmuje Komisja Kształcenia Medycznego OIL w Gdańsku. Tel: 5852432 07, 585243227

Mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl    

Możliwość komentowania została wyłączona.