Towarzystwo Internistów Polskich zaprasza członków Towarzystwa, internistów, lekarzy rodzinnych, rezydentów i studentów na Konferencję naukowo-szkoleniową dnia 20.03.2019 w Audytorium (sala wykładowa im prof. Jerzego Morzyckiego), Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9b.

Przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji, odbędzie się o godzinie 18.00 wykład pt. „Spojrzenie kardiologa i diabetologa na pacjenta z cukrzycą”, który wygłosi dr hab. med. Michał Hoffmann z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed

 

Program konferencji:

 18.40 – 19.10               Praktyka czyni mistrza – najnowsze wytyczne ESC/ESH 2018

dr med. Jacek Wolf  Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 19.10- 19.40                Inhibitory SGLT2 w prewencji sercowo- naczyniowej – miejsce flozyn w nowych zaleceniach ADA/EASD i PTD 2019

dr med. Bogumił Wolnik  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Diabetologii; Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed

19.40-20.00                 Aktualne możliwości ochrony funkcji nerek u pacjenta z cukrzycą

dr hab. med. Marcin Renke prof. GUMed  Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych GUMed

 

Organizatorzy: Oddział Gdański TIP oraz Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Przy wsparciu Boehringer Ingelheim i Servier Polska

Wiceprzewodniczący Oddziału Gdańskiego TIP                                                         Przewodniczący Oddziału Gdańskiego TIP

            dr n. med. Zbigniew Heleniak                                                                      dr hab. med. Marcin Renke prof. nadzw. GUMed

 

Sekretarz Oddziału Gdańskiego lek. Michał Kurlapski

Możliwość komentowania została wyłączona.