Spotkanie odbędzie się w dniach 21-22 października 2016 roku w Hotelu Holiday Inn w Warszawie Józefów przy ul. Telimeny 1.
Dwie dotychczasowe edycje jasno pokazały, że wśród wielu specjalności medycznych istnieje duża potrzeba dyskusji na temat opieki nad starszym pacjentem. Wielowymiarowe spojrzenie na problemy starzejącego się społeczeństwa stało się zatem stałym elementem podejmowanej podczas Kongresów dyskusji.

Komitet  Naukowy Kongresu tworzą: prof. dr hab. n. med. Barbara Bień, prof. dr hab. n. ekon. Piotr Błędowski, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis.

Patronat Naukowy nad Kongresem objęły:
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Towarzystwo Internistów Polskich.

Aktualny program Kongresu jest opublikowany na stronie www.kobietaimezczyzna.info
 
Zgłoszenia  udziału można dokonać przez stronę: www.kobietaimezczyzna.info (zakładka Rejestracja), telefonicznie pod  numerem:
(22) 279 49 06 lub poprzez e -mail: kongres@ocinfo.pl

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Z poważaniem,
Biuro Organizacyjne Kongresu

Możliwość komentowania została wyłączona.