Zapraszamy na uroczyste obchody X-lecia Kliniki Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, które odbędą się 4 października 2013 roku (piątek), o godzinie 11.00, w Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku (ul. Smoluchowskiego 17) w sali wykładowej im. profesora Zdzisława Kieturakisa.

Podczas uroczystości będzie możliwość wysłuchania podsumowań dotychczasowych efektów działalności placówki a jednocześnie ponownego zdefiniowania i wyznaczenia nowych kierunków rozwoju w dziedzinie alergologii i pulmonologii.

Głos w dyskusji zabiorą między innymi prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, dr hab. n. med. Marek Niedoszytko, kierownik Gdańskiego Ośrodka Mastocytozy, dr hab. n. med. Marta Chełmińska kierownik Pracowni Immunoterapii oraz dr n. med. Iwona Damps-Konstańska, kierownik Ośrodka Zintegrowanej Opieki dla Chorych na POChP.

Możliwość komentowania została wyłączona.