Zapraszamy lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą do udziału w projekcie – 100% dofinansowania z UE Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach.

Program jest odpowiedzią na problemy przedsiębiorstw. Obejmuje kompleksowe wsparcie szkoleniowo – doradcze dla MŚP i ich pracowników dotyczące możliwych rozwiązań i działań proekologicznych w zarządzaniu podmiotem gospodarczym czy wykorzystywanej technologii.

Więcej informacji

Możliwość komentowania została wyłączona.