Firma MIKRO-STEF Wiedza i zakażenia w kooperacji z firmą SKŁODOWSCY Wiedza i Finanse zaprasza na szkolenia w formie kursów medycznych: Nowe zasady antybiotykoterapii z elementami farmakologii i farmakoekonomiki. Miejsce: siedziba firmy Skłodowscy Wiedza i Finanse, Marki koło Warszawy, ul. Kościuszki 43

Proponowane daty: 23 maja, 7, 8, 21, 22 28, 29 czerwca 2013r. Zapraszamy jednak wszystkie osoby zainteresowane do udziału w kursach oraz dyskusji na temat wyzwań jakie niosą nowe możliwości terapeutyczne w walce z narastającą opornością drobnoustrojów na antybiotyki i wzrostem kosztów leczenia zakażeń.

Program
9:00 – 11:00 2 godziny
1.    Najczęstsze czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych
2.    Najważniejsze mechanizmy działania antybiotyków.
3.    Aktualnie najgroźniejsze mechanizmy oporności drobnoustrojów
4.    Znaczenie badań mikrobiologicznych w diagnostyce i leczeniu zakażeń
a.    Właściwe pobieranie materiałów do posiewów mikrobiologicznych
b.    Identyfikacja i badanie lekowrażliwości
5.    Zasady racjonalnego stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych w szpitalu
a.    Terapia empiryczna
b.    Etapy terapii celowanej
11:00 – 11:20 Przerwa kawowa
11:20 – 13:20 2 godziny
6.    Podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki leków przeciwdrobnoustrojowych
a.    Farmakokinetyka (PK), Farmakodynamika (PD)
b.    Stężenie hamujące (MIC), stężenie bójcze (MBC)
c.    Indeksy skuteczności antybiotykoterapii PK/PD
7.    Kategorie lekowrażliwości drobnoustrojów i antybiotykoterapia – nowe wytyczne EUCAST, obowiązujące od 1 kwietnia 2011r.
8.    Celowana antybiotykoterapia, MIC i indeksy PK/PD
a.    Właściwa interpretacja wyników badań lekowrażliwości
b.    Wybór najbardziej skutecznego antybiotyku
9.    Charakterystyka klinicznie najważniejszych antybiotyków..
a.    Kalkulatory i tabele indeksów skuteczności terapeutycznej PK/PD
13:20 – 14:00 Przerwa na lunch
14:00 – 15:30 1,5 godziny
10.    Farmakoekonomika – redukcja kosztów leczenia
a.    Epidemiologia w służbie farmakoekonomiki
b.    Mapowanie epidemiologiczne
c.    Lokalne rozkłady wartości MIC dla kluczowych patogenów
d.    Podstawowe metody analiz farmakoekonomicznych
e.    Wybór antybiotyku najbardziej efektywnego kosztowo
f.    Zmniejszenie liczby powikłań i skrócenie czasu hospitalizacji
g.    Przykłady analiz farmakoekonomicznych
h.    Prawa pacjentów do odszkodowań
Przerwa kawowa
15:45 – 17:15 Warsztaty praktyczne 1,5 godziny
11.    Analiza klinicznych przypadków zakażeń – patogeny i pacjenci
12.    Dobór skutecznego leku przeciwdrobnoustrojowego i optymalnej dawki terapeutycznej na podstawie wartości MIC i indeksów PK/PD
17:15 – 17:30 Podsumowanie i rozdanie certyfikatów

Możliwość komentowania została wyłączona.