Informujemy o rozpoczęciu naboru uczestników na Grupę Balinta. Rozpoczęcie zajęć przewiduję w październiku 2016r., zakończenie zaś w czerwcu 2017r. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu w godz. 16:00-20:30. Terminy spotkań zostaną ustalone po skompletowaniu grupy.

Czym są Grupy Balinta?
1.Grupa Balinta – trening Balintowski to grupowe spotkania mające na celu doskonalenie umiejętności terapeutycznych osób profesjonalnie zajmujących się  pomocą chorym.
W czasie treningu nacisk kładziony jest przede wszystkim na próbę zrozumienia problemów, z jakimi boryka się pacjent oraz własnych emocji z tym związanych. Praca w grupie pozwala nam poszerzyć spojrzenie na owe problemy i wypracować nowe, bardziej efektywne sposoby radzenia sobie z nimi.

Poddanie problemu pacjenta tej formie superwizji, uwalnia fachowca od napięcia i poczucia niekompetencji, zapobiegając tym samym wypaleniu zawodowemu, tak często spotykanemu u osób zajmujących się pomaganiem innym.
Zajęcia poprowadzi dr n.med. Marek Kobus specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta.  
Grupy Balinta prowadzę pod superwizją Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Możliwość komentowania została wyłączona.