Dzielimy się z Państwem uwagami na temat lektury opublikowanego przez MZ dokumentu ZAŁOŻENIA REFORMY PODMIOTÓW LECZNICZYCH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W RODZAJU ŚWIADCZENIA SZPITALNE.

W części „Jakość zarządzania – kadra menedżerska” (s.32) można odszukać informację o tym, że podmiotem leczniczym kierować będzie mogła osoba, która zdała państwowy egzamin organizowany przez Agencję Rozwoju Szpitali (ARS jeszcze nie istnieje) lub studia podyplomowe MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia.

Ponadto sugerowane są obowiązkowe szkolenia uzupełniające z zakresu m.in.:

  • komunikacji z lekarzami,
  • stosowania narzędzi projakościowych i efektywności ekonomicznej (np. HB HTA)
  • szkolenia z obsługi narzędzi IT stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia.

W przypadku gdy przez dwa kolejne lata kierownik podmiotu leczniczego nie uzyska niezbędnej, wymaganej, minimalnej liczby punktów (70% możliwych do zdobycia) może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska.

Miło nam poinformować, że studia podyplomowe Prometriq MBA w ochronie zdrowia ONLINE, których 40 edycja zaczyna się 25 września br. znacznie przekraczają wymagania wskazane przez MZ. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją i ukończenia studiów (2 semestry) zanim powstanie ASP a proponowane przepisy wejdą w życie.

https://prometriq.pl/mba-online-2/

MBA w ochronie zdrowia – promocyjna oferta Prometriq do końca lipca br.

Zapraszamy do udziału w 40. edycji programu MBA w ochronie zdrowia (roczne studia podyplomowe ONLINE z trzydniową sesją stacjonarną w Sopocie) – zaczynamy 25 września br.

W obecnie trwającej, 39. edycji Promeriq MBA uczestniczy ponad 100 menedżerów zdrowia, w tym 52% w randze członków zarządu i dyrektorów. Dotychczasowe sesje słuchacze ocenili na 4,53 w skali 1-5. Z programem i opiniami uczestników można zapoznać się na stronie www.Prometriq.pl.

Ukończenie MBA stanowi najwyższy stopień certyfikacji kompetencji menedżerskich w Polsce i na świecie. Absolwenci otrzymują dyplom MBA (Master of Business Administration) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zgodnie z polskimi przepisami upoważnia do kierowania podmiotami leczniczymi oraz do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W załączeniu przesyłamy informator i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie internetowej www.prometriq.pl.

Webinarium informacyjne z elementami merytorycznymi programu

Osobom zainteresowanym proponujemy udział w webinarium informacyjnym, podczas którego przedstawimy koncepcję programową kursu oraz zasady uczestnictwa. Webinaria będą realizowane w dniach (prosimy o weryfikację daty na naszej stronie internetowej). Zgłoszenia przyjmujemy drogą mejlową i telefonicznie (mba@prometriq.pl,  tel. 698 101 798). Terminy webinariów: 29 lipca26 sierpnia (czwartki, godziny 18-20) oraz 11 września (sobota, godziny 9-13).

Promocja

Osoby, które dokonają zgłoszenia do 31 lipca br. uzyskają zwolnienie z opłaty administracyjnej oraz 200 PLN upustu na zakup pakietu startowego MBA zawierającego m.in. komplet podręczników Prometriq MBA oraz niedostępną w księgarniach publikację „Przedefiniowanie systemu opieki zdrowotnej” autorstwa Prof. M. Portera i E. Olmsted Teisberg.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu (tel. 698 101 798, e-mail: mba@prometriq.pl).

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie działa od 1998 roku. Zajmujemy się propagowaniem nowoczesnych metod zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań sektora zdrowia. Menedżerom ochrony zdrowia proponujemy m.in.:

  1. Studia podyplomowe MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia, https://prometriq.pl/mba-online-2/
  2. Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych w Podmiocie Wykonującym Działalność Leczniczą, https://prometriq.pl/iod/
  3. Usługi monitorowania zgodności z RODO w ramach sieci certyfikowanych inspektorów ochrony danych RODONET, https://rodonet.pl/
  4. Bezpłatny udział w spotkaniach klubu MBA dla wszystkich menedżerów zainteresowanych stałym rozwojem kompetencji, https://prometriq.pl/mba-klub-absolwenta/
  5. Bezpłatne kursy organizowane w ramach programów dotowanych ze środków publicznych – aktualna oferta dostępna na stronie internetowej.

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.