Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” serdecznie zaprasza do udziału w kursie “Kadry Medyczne dla Misji”.

Kurs ten jest wprowadzeniem w zagadnienia medyczne w krajach globalnego południa dla osób zamierzających wyjechać do tropiku lub tam pracujących. Szczególną uwagę zwróci się na trzy aktualne plagi tropiku: AIDS, malarię i gruźlicę, zasady podstawowej opieki medycznej oraz postępowanie w przypadku katastrof.
Kurs będzie prowadzony przez wyśmienitych fachowców, pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od lat związanych z Fundacją. Termin: 16-19 stycznia 2014r.

Więcej informacji o kursie tutaj:
http://www.medicus.ump.edu.pl/index.php/onas/redemptoris-missio-aktualnosci/179-kardy-medyczne-dla-misji

Justyna Janiec – Palczewska
Fundacja Pomocy Humanitarnej
“Redemptoris Missio”
ul. Grunwaldzka 86
60-311 Poznań
tel. 61 8621321
www.medicus.ump.edu.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.