Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Komisja Stomatologiczna zaprasza lekarzy dentystów  z całego kraju na kurs dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu „S”.

Kurs odbędzie się w dn. 12-13.10.2013, kończy się egzaminem. Egzamin płatny zgodnie ze stawką określoną w obowiązującym Rozporządzeniu MZ. Kurs jest akredytowany (przyznawane są punkty edukacyjne) oraz bezpłatny dla lekarzy dentystów.

Miejsce odbywania kursów: Naczelna Izba Lekarska, Warszawa, ul. Sobieskiego 110. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie www.odz.nil.org.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.