W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji  pt. „Krok za krokiem do uczestnictwa” mamy przyjemność zaprosić  do uczestnictwa w naszej konferencji, która odbędzie się  w Zamościu w dniach 11-12 grudnia 2015 roku.

Mózgowe porażenie dziecięce i inne neurorozwojowe niepełnosprawności są obszernym problemem i wymagają  wszechstronnego i holistycznego podejścia. Celem naszych działań jest  prawdziwe zwiększenie uczestnictwa osób z porażeniem mózgowym w życiu społecznym na równi z innymi ludźmi.

Do udziału w naszej konferencji  zapraszamy  lekarzy, terapeutów, nauczycieli i innych specjalistów oraz organizatorów interdyscyplinarnego wsparcia zajmujących się kompleksowo problematyką niepełnosprawności osób z mózgowym porażeniem dziecięcym..

Wstępny Program:
11 grudnia 2015 r.
P. Rosenbaum (Kanada),  „Koncepcje Niepełnosprawności Rozwojowych u dzieci : Nowe pomysły na XXI  wiek.
Z. Kułakowska (Belgia),  „Jak to wszystko zaczęło się w Zamościu?”
A. Coates,  L. Watson (Wielka Brytania), ” Fundacja Percy Hedley  z Newcastle jako model całościowego wsparcia dla osób z MPD i ich rodzin”
E.Feketene Szabo (Węgry),  „Holistyczny model kształcenia nauczycieli / konduktorów  w Instytucie Petö  w Budapeszcie”
P. Csuka (Węgry),  „Holistyczne spojrzenie w metodzie  Petö”
M. Król (Polska), „Holistyczny model wsparcia dla osób z MPD w Zamościu – 25 lat doświadczenia”
Panel dyskusyjny prowadzony przez wychowanków Stowarzyszenia „Krok za krokiem”  i ich rodziców na temat warunków koniecznych do włączenia w życie społeczne.

12 grudnia 2015 r.
J.Dutkowsky (USA),  „Porażenie mózgowe  a dorastanie”
V. Schiariti (Kanada), „Zestawy Podstawowe ICF dla dzieci i młodzieży z MPD: uwzględnienie  możliwości i różnic kulturowych”
M. Jóźwiak (Polska), „Cele i strategia leczenia dźwigniowo – zależnych deformacji kończyn  u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”
A.Majnemer (Kanada), „Propagowanie uczestnictwa w rekreacji:  od raczkowania do dużych kroków”
H.ten Napel (Holandia), „Przykłady skutecznego wdrażania ICF w doświadczeniach europejskich”
D. Fraser (Szkocja),  „AAC usprawniające  funkcjonalne umiejętności komunikacyjne i udział osób z porażeniem mózgowym w społeczeństwie”
B. Batorowicz (Kanada),  „Wspieranie znaczenia uczestnictwa w  aktywności dziecięcej: terapia zajęciowa i transdyscyplinarne podejście”.

Konferencja  została objęta  patronatem Prezydenta Miasta Zamościa. O  zakwalifikowaniu do udziału w Konferencji decyduje  spełnienie wymagań zawartych w zasadach rekrutacji  oraz kolejność zgłoszeń (www.spdn.pl oraz www.szkoleniaicf.pl.)

Jednocześnie zapraszamy zainteresowanych uczestników Konferencji na  Koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego  i  kanadyjskiej solistki Suzanne Shulman (flet) w dniu 11 grudnia 2015 roku.

Możliwość komentowania została wyłączona.