Klinika Psychiatrii Rozwojowej Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed,  zapraszają na Konferencję  „Porozmawiajmy o autyźmie – i nie tylko. Zaburzenia neurorozwojowe , która odbędzie się  w dniu 10.09.2019 roku w godz. 10:00-15:00 w Sali wykładowej imienia Kieturakisa CMI  w Gdańsku ul. Smoluchowskiego 17.

Wykład wygłosi  prof. Bryan King

Profesor  Bryan King

Profesor Psychiatrii, Kierownik Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco (UCSF – University of California, San Francisco) USA. Z-ca Przewodniczącego Oddziału Usług Behawioralnych dla Dzieci w Szpitalu Dziecięcym UCSF Benioff Children’s Hospitals w San Francisco, USA.

Członek Komisji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ds. zaburzeń neurorozwojowych odpowiedzialnej za przygotowanie nowych kryteriów diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu w DSM-5.

 Dodatkowo wykłady wygłoszą: dr hab. med. Jolanta Wierzba, dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar , dr n.med. Katarzyna Sznurkowska , dr n.med. Agnieszka Rynkiewicz, dr n.med.Izabela Łucka,  lek.med. Agata Leśnicka oraz przedstawiciele Fundacji  L’Arche.

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Rzeszowie, Pracownią Badań Zaburzeń Neurorozwojowych.

Organizatorzy przygotowali łącznie  235 miejsc, zgłoszenia przyjmowane są  pocztą elektroniczną na adres: konferencja.autyzm@gumed.edu.pl

Udział w Konferencji jest bezpłatny

Więcej informacji wkrótce na profilu www.facebook.com/GdanskiUniwersytetMedyczny/

Patronat naukowy nad Konferencją objął Rektor GUMed oraz Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku. Uczestnicy otrzymają 4 punkty  edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy – Komitet organizacyjny

Dr n.med. Izabela Łucka

Dr hab.n.med. Katarzyna Plata-Nazar

Możliwość komentowania została wyłączona.