Szanowni Państwo,

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej, Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia oraz Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego mają zaszczyt zaprosić lekarki i lekarzy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Stosowanie Dialogu Motywującego w komunikacji z pacjentem”.

Szkolenie finansowane jest ze środków Miasta Gdańska.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 11.09.2022.

 

Jednocześnie zaznaczamy, że decydująca będzie kolejność przesyłanych zgłoszeń.

Link do formularza zgłoszeniowego

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccsF-7V6e7DGUxZzHhsXISyiCg90jL5ynrki2KhRfDgpjvsw/viewform?usp=sf_link

Szkolenie odbywać się będzie w Gdańsku przy ul. Królikarnia 13.

Szkolenie składa się z 4 jednodniowych zjazdów w godz. 9.00-16.30.

W ramach szkolenia oferujemy ciepły lunch. Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia.

Poniżej przedstawiamy terminy oraz tematykę poszczególnych zjazdów:

I zjazd 17.09.2022

 1. Wprowadzenie do medycyny stylu życia
 2. Interwencje z zakresu modyfikacji stylu życia w profilaktyce i leczeniu
 3. Rola Dialogu Motywującego w komunikacji z pacjentem
 4. Filozofia i zasady Dialogu Motywującego jako metody pracy z pacjentem o udowodnionej skuteczności
 5. Podstawowe pojęcia i narzędzia Dialogu Motywującego

II zjazd 01.10.2022

 1. Duch i zasady Dialogu Motywującego
 2. Powstrzymywanie odruchu naprawczego
 3. 12 błędów w komunikacji wg Thomasa Gordona
 4. Transteoretyczny Model Zmiany (Prochaska i Carlo DiClemente)
 5. Dialog Motywujący jako styl komunikacji ukierunkowany na wspieranie motywacji wewnętrznej pacjenta

III zjazd 15.10.2022

 1. Stosowanie mikro umiejętności w Dialogu Motywującym
 2. Pytanie otwierające odzwierciedlenia, dowartościowania, podsumowania   oraz wymiana informacji
 3. Stosowanie Dialogu Motywującego w pracy klinicznej lekarza

IV zjazd 26.11.2022

 1. Superwizja  doświadczeń klinicznych uczestników szkolenia w stosowaniu Dialogu Motywującego
 2. Analiza trudnych przypadków zgłoszonych przez uczestników w trakcie szkolenia
 3. Wskazówki, które warto zapamiętać w pracy lekarza
 4. Podsumowanie zajęć, ewaluacja

Prowadzący:

lek. Alicja Baska

-  współzałożycielka i Dyrektor Organizacyjna Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, nauczycielka akademicka w Zakładzie Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, rezydentka zdrowia publicznego. Certyfikowana specjalistka medycyny stylu życia International Board of Lifestyle Medicine (IBLM Diplomate).

Wiceprezeska European Lifestyle Medicine Council. Członkini Advisory Council Global Positive Health Institute.

Prelegentka i organizatorka wielu konferencji medycznych poświęconych zdrowemu stylowi życia w prewencji i leczeniu chorób przewlekłych. Współautorka publikacji „Medycyna stylu życia”, „Współczesne wyzwania zdrowia publicznego”, „Jak zdrowo jeść, ruszać się, kochać i spać”, „Jak żyć, Panie Doktorze”.  Pasjonatka i propagatorka medycyny kulinarnej i diety planetarnej. 

mgr Zygmunt Medowski

Prezes Zarządu POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEEGO.  Trener i Superwizor PTDM Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM. Dyrektor OŚRODKA PROFILAKTYKI I EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ MROWISKO. Superwizor Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO.

Członek Motivational Interviewing Network of Trainers  (Kraków, 2013) . Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Uzależnień. Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Wykładowca akademicki: Uniwersytet Gdański, SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Autor i realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych www.dialogmotywujacy.pl

mgr Robert Rejniak

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (od 2001). Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r.). Terapeuta,trener i superwizor Dialogu Motywującego PTDM. Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy (od 1995). Wiceprezes Zarządu Głównego PTZN w Warszawie (od 2002). Kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy. Ekspert Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie . Trener i instruktor programu wczesnej interwencji Fred goes net LWL Kordinationstelle Sucht w Munster,realizator program Candis. Wykładowca akademicki: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,. Studium Terapii Uzależnień w Poznaniu. Doktorant na Wydziale Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

Kaja Medowska, tel. 665368280, kaja.medowska@mrowisko.org.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.