Windykacja składek członkowskich

 

Saldo składek członkowskich  można sprawdzić wysyłając zapytanie na e-mail skladki@oilgdansk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu (58) 524 32 03(58) 524 32 17.

Okręgowa Izba Lekarska uprzejmie informuje, iż nie ma ustawowego obowiązku wysyłania do członków samorządu lekarskiego wezwań do zapłaty zaległych składek członkowskich. Obowiązek opłacania składek członkowskich dotyczy członków samorządu, zaś Izba jest jedynie zobligowana do prowadzenia ewidencji składek członkowskich.

Zadłużenie wynikające z nieopłacania składek członkowskich można spłacać w ratach, w tym celu należy złożyć podanie do Prezydium OIL w Gdańsku. Więcej informacji na stronie Rozłożenie zaległości na raty.

W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, OIL w Gdańsku może skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co powoduje dodatkowe obciążenia kosztami egzekucji, które zaspokajane są w pierwszej kolejności.


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Kasa OIL  /  Sekcja windykacji składek członkowskich

Joanna Monkiewicz: (58) 524 32 17    /    Beata Ługiewicz: (58) 524 32 03    /    email: skladki@oilgdansk.pl

Parter → pok. 10

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie