Opłacanie i wysokość składek członkowskich

 

Wysokość składek członkowskich

Składkę członkowską w wysokości 10,00 zł miesięcznie opłaca lekarz stażysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu.

Składkę w wysokości 60,00 zł miesięcznie opłaca lekarz i lekarz dentysta, członek izby lekarskiej figurujący w rejestrze OIL w Gdańsku, w tym:

 • pracujący za granicą
 • uzyskujący przychody z innych źródeł (nie pracujący w zawodzie, ale posiadający Prawo Wykonywania Zawodu)
 • uzyskujący przychody poza świadczeniami emerytalnymi bądź rentowymi do ukończenia 75 roku życia.

 


Sposób opłacania składek członkowskich

Lekarz/lekarz dentysta ma obowiązek opłacania składek członkowskich od miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 1. został wpisany do rejestru członków izby lekarskiej,
 2. utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Składkę za miesiąc bieżący opłaca się do końca danego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem:

 1. przelewem na indywidualny numer subkonta bankowego nadany przez Okręgową Izbę Lekarską lub
 2. gotówką lub kartą w kasie Okręgowej Izby Lekarskiej.

Składki członkowskiej nie opłacają

 • lekarze/lekarze dentyści którzy ukończyli 75 rok życia począwszy od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym lekarz ukończył odpowiedni wiek.
 • lekarze/ lekarze dentyści którzy zostali skreślenie z listy członków OIL w Gdańsku ( tj. zrzekli się Prawa Wykonywania Zawodu lub zostali przeniesieni do innej Izby Lekarskiej),  począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło skreślenie.

 


Opłacanie pozostałych należności

Spłata pożyczek z Funduszu Samopomocy Lekarskiej i Funduszu Kształcenia Medycznego oraz opłatę za rejestrację praktyki należy wpłacać na konta:

Konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Santander Bank Polska S. A 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

Przelewy zagraniczne na konto w Gdańsku: 
KOD SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL

Konto delegatury w Elblągu

Bank Millenium S.A o/Elbląg 
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835

Konto delegatury w Słupsku

Pekao S.A I Oddział Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425

 


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Kasa OIL  /  Sekcja windykacji składek członkowskich

Joanna Monkiewicz: (58) 524 32 17    /    Beata Ługiewicz: (58) 524 32 03    /    email: skladki@oilgdansk.pl

Parter → pok. 10

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie