Opłacanie i wysokość składek członkowskich

 

Wysokość składek członkowskich

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

UCHWAŁA Nr 38/22/IX NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 21 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej nr 27/14/VII 

 • Stażysta                                            60 zł
 • Lekarz, lekarz dentysta                    120 zł

(miesięcznie opłaca lekarz i lekarz dentysta, członek izby lekarskiej figurujący w rejestrze OIL w Gdańsku, w tym:

-pracujący za granicą

-uzyskujący przychody z innych źródeł (nie pracujący w zawodzie, ale posiadający Prawo Wykonywania Zawodu)

 • Emeryt, rencista pracujący w zawodzie lub uzyskujący przychody z jakiegokolwiek innego źródła opłaca   120 zł

Składki członkowskiej nie opłacają:

 • Emeryt, rencista utrzymujący się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych lub rentowych zwolniony po złożeniu wniosku do biura OIL w Gdańsku.
 • Całkowicie zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są lekarze i lekarze dentyści,  od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli 70 lat,
 • Lekarz, lekarz dentysta nie osiągający przychodu z tytułu wykonywania zawodu oraz z innych źródeł , może zostać zwolniony z opłacania składek po złożeniu wniosku do biura OIL w Gdańsku.
 • Zaznaczamy, że zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek o zwolnienie został złożony.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26-07-1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 10 ust. 1,3,9 oraz art. 20 ust.1 (Dz.U z 2012 poz. 361 ze zmianami) zasiłek chorobowy uzyskiwany na podstawie zwolnienia lekarskiego jak i zasiłek macierzyński jest formą dochodu.

Pliki do pobrania

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na czas określony PDF

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na czas nieokreślony

Sposób opłacania składek członkowskich

Lekarz/lekarz dentysta ma obowiązek opłacania składek członkowskich od miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 1. został wpisany do rejestru członków izby lekarskiej,
 2. utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Składkę za miesiąc bieżący opłaca się do końca danego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem:

 1. przelewem na indywidualny numer subkonta bankowego nadany przez Okręgową Izbę Lekarską lub
 2. gotówką lub kartą w kasie Okręgowej Izby Lekarskiej.

Opłacanie pozostałych należności

Spłata pożyczek z Funduszu Samopomocy Lekarskiej i Funduszu Kształcenia Medycznego oraz opłatę za rejestrację praktyki należy wpłacać na konta:

Konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Santander Bank Polska S. A 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314

Przelewy zagraniczne na konto w Gdańsku: 
KOD SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL

Konto delegatury w Elblągu

Bank Millenium S.A o/Elbląg 
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835

Konto delegatury w Słupsku

Pekao S.A I Oddział Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Kasa OIL  /  Sekcja windykacji składek członkowskich

Joanna Monkiewicz: (58) 524 32 17    /    Beata Ługiewicz: (58) 524 32 03    /    email: skladki@oilgdansk.pl

Parter → pok. 10

 
 • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
 • taknie