Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony

 

Opis procedury     

Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty, który zamierza zaprzestać wykonywania zawodu lub przerwał wykonywanie zawodu albo stwierdzenia przez izbę przerwania w wykonywaniu zawodu na czas dłuższy niż 5 lat komisja ds. rejestracji dokonuje wpisu do rejestru i adnotacji urzędowej na odpowiednim wniosku o zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego.

Dotyczy lekarza/lekarza dentysty członka okręgowej izby lekarskiej, który:

  1. nie podjął wykonywania zawodu lub przerwał wykonywanie zawodu na czas dłuższy niż 5 lat i nadal nie zamierza go wykonywać,
  2. zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na czas nieokreślony na obszarze RP.

Wymagane dokumenty     

  1. Oswiadczenie o zaprzestaniu_wykonywania zawodu
  2. dokument uprawniający do wykonywania zawodu

Opłaty

Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy - pok. 216

Miejsce załatwienia sprawy

Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Bezzwłocznie

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna   

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
  • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL z 2017 r.)

KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

mgr Daria Cyrson-Stawińska: (58) 524 32 05   /   mgr Karolina Kauszka-Gaweł: (58) 524 32 25   /   email: rejestr@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 216 

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie