Samodzielne pobranie dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru – wypis z księgi rejestrowej

 

DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KONTO UŻYTKOWNIKA W RPWDL

Wszystkie dane wraz z adresem do korespondencji są na wydruku.

Po zalogowaniu się do aplikacji praktyk zawodowych Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, w księdze rejestrowej praktyk lekarskich należy wybrać właściwy organ rejestrowy: 53-Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku oraz wpisać swoje nazwisko w wyszukiwarce.

DLA OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH KONTA UŻYTKOWNIKA W RPWDL

Na wydruku adres korespondencyjny jest zastrzeżony.

wyszukiwarce praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, należy wybrać właściwy organ rejestrowy 53-Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku oraz wpisać swoje nazwisko w wyszukiwarce.


KONTAKT W TEJ SPRAWIE

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk / Komisja Stomatologiczna

Ewa Sąsiadek: (58) 524 32 26 Kierownik Działu Praktyk Lekarskich

Aleksandra Bułhak: (58) 524 32 06

e-mail: komisjapraktyk@oilgdansk.pl  /   komisjastomatologiczna@oilgdansk.pl

II piętro → pok. 215

 
  • Czy te informacje były dla Ciebie pomocne ?
  • taknie