Aktualnie 29 podmiotów medycznych z Pomorza złożyło do NFZ na łączną kwotę prawie 12,5 miliona złotych wnioski o wsparcie finansowe inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ich infrastruktury teleinformatycznej. O dofinansowanie zabezpieczeń przed cyberatakami mogą starać się szpitale oraz placówki prowadzące pilotaż centrów zdrowia psychicznego. Wysokość wsparcia zależy od wartości kontraktu placówki z NFZ. Waha się ono w przypadku szpitali od minimum 240 tys. zł do 900 tys. zł. Ostateczny termin składania wniosków mija z końcem listopada 2022 roku. 

W puli Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do rozdysponowania na ten cel pozostaje jeszcze ponad 6,4 mln zł. Incydenty, które bezpośrednio zagrażają cyberbezpieczeństwu placówek medycznych, nasiliły się po napaści Rosji na Ukrainę. Szczególnie niebezpieczne i groźne w skutkach mogą być cyberataki na szpitale. Sparaliżowanie infrastruktury informatycznej szpitala może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów, dlatego tak ważne jest maksymalne zabezpieczenie tych systemów m.in. przed próbami włamań.

Za otrzymane środki podmioty medyczne mogą kupić i uruchomić:

  1. urządzenia, oprogramowanie i usługi teleinformatyczne, które zapobiegają, wykrywają lub zwalczają cyberataki, np.: 
  •  systemy do tworzenia kopii danych,
  •  systemy antywirusowe,
  • systemy kontroli dostępu administracyjnego i zarządzania uprawnieniami,
  •  urządzenia i oprogramowanie zabezpieczające sieć (firewall),
  •  systemy zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicznej. 

2. urządzenia i oprogramowanie oraz wsparcie eksperckie dotyczące cyberbezpieczeństwa,

3. technologie, które ułatwiają precyzyjne monitorowanie bezpieczeństwa infrastruktury IT,

4. skany podatności, które pozwalają identyfikować zagrożenia we własnym środowisku IT,

5. opracowania wraz z przekazaniem praw autorskich dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, informacji, a także przeprowadzić szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej i pracowników.

 

Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Aby skorzystać z dofinansowania trzeba do 30 listopada 2022 r. złożyć do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek o zawarcie umowy wraz z raportem z Systemu Statystyki Ochrony Zdrowia, który potwierdza wypełnienie ankiety badającej poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W całym kraju oddziały wojewódzkie NFZ podpisały dotąd niemal 600 umów ze szpitalami, które chcą zabezpieczyć się przed cyberatakami.

Pomorski NFZ

Możliwość komentowania została wyłączona.