W związku z wejściem w życie z dniem 23 grudnia 2021r. rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2021r., poz. 2398) wprowadzono obowiązek szczepienia przeciwko COVID-19 przez osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a zatem w praktykach zawodowych i podmiotach leczniczych. Obowiązek ten powinni Państwo zrealizować najpóźniej do dnia 1 marca 2022r.

W związku z powyższym, zachodzi konieczność weryfikacji przez Państwa terminu ważności posiadanych unijnych certyfikatów COVID-19 potwierdzających zaszczepienie, dotyczy to w szczególności osób, które nie przyjęły jeszcze dawki przypominającej szczepionki. Od 1 marca 2022r. co do zasady każdy lekarz i lekarz dentysta wykonujący zawód w praktyce zawodowej lub podmiocie leczniczym powinien posiadać ważny certyfikat COVID-19. Datę ważności certyfikatu mogą Państwo sprawdzić samodzielnie poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

Od obowiązku posiadania certyfikatu na dzień 1 marca 2022r. zwolnione są jedynie:

- osoby, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie nie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,

- osoby, które mają przeciwwskazania do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

Przypominamy jednocześnie, że kierownicy podmiotów leczniczych, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, są zobowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Jednym z takich działań - od 1 marca 2022 r.  - może być potencjalnie również weryfikacja faktu posiadania przez Państwa ważnego certyfikatu COVID-19.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.