Do prowadzenia kasy fiskalnej zobowiązani są tylko ci lekarze, którzy udzielają świadczeń opłacanych bezpośrednio przez pacjentów. Jeśli za świadczenia wynagradza lekarza podmiot leczniczy, kasa fiskalna nie wchodzi w grę. Będzie ona natomiast konieczna wówczas, gdy oprócz świadczeń udzielanych na kontrakcie lekarz udzielać będzie w ramach prowadzonej praktyki także świadczeń opłacanych bezpośrednio przez pacjentów – wówczas rejestrowaniu przy pomocy kasy fiskalnej podlegają tylko te płatności, które uiszczone zostały przez pacjentów. Wynagrodzenie otrzymywane od pomiotu leczniczego, z którym lekarz ma kontrakt nie podlega ewidencjonowaniu przy pomocy kasy fiskalnej.

Możliwość komentowania została wyłączona.