Kwestię wymogów co do przyznania prawa wykonywania zawodu regulują przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przepisy tej ustawy nie przewidują żadnego ograniczenia co do górnej granicy wieku, powyżej której lekarz lub lekarz dentysta nie może wykonywać zawodu. Przepisy przewidują natomiast różne sytuacje, które mniej lub bardziej prawo to mogą ograniczać m. in. gdy zachodzi konieczność odbycia przeszkolenia przez lekarza wracającego do zawodu po ponad 5-letniej przerwie (art. 10 ww. ustawy), obowiązek odbycia uzupełniającego przeszkolenia w przypadku stwierdzenia niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza (art. 11 ww. ustawy), czy wreszcie prawo wykonywania zawodu może zostać zawieszone na okres trwania niezdolności (art. 12 ww. ustawy).  

 Adwokat Karol Kolankiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.