Komisja Kultury działająca przy OIL w Gdańsku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie projektu kartki o tematyce świątecznej związanej z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 14 , których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych jest członkiem OIL w Gdańsku. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie projektu kartki nie większej niż format A4 i dostarczenie do 20 listopada 2023 r. do siedziby OIL w Gdańsku. W przypadku prac wysłanych pocztą decyduje data wpływu do siedziby OIL w Gdańsku. Technika wykonania projektu jest dowolna.

Na autorów zwycięskich kartek czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Poniżej zamieszczamy Regulamin Konkursu oraz wymagane oświadczenia:

Konkurs plastyczny OIL 2023 regulamin

Konkurs plastyczny zgody

Możliwość komentowania została wyłączona.