mplek2017Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zaprasza na Mistrzostwa Polski Lekarzy w hali sportowej WOSIR w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej 35 w dniach 31.03. – 01.04.2017 roku. W mistrzostwach wziąć udział mogą tylko lekarze medycyny i lekarze stomatologii ( dokument potwierdzający ukończenie uczelni lub prawo wykonywania zawodu –kserokopia). 

MPL rozgrywane będą systemem turniejowym. Mecze będą rozgrywane zgodnie z „Oficjalnymi przepisami gry w piłkę siatkową” wydanymi przez PZPS. Spotkania będą grane do dwóch wygranych setów, w przypadku 1 : 1, seta decydującego gra się do 15 punktów (z przewagą 2 punktów). 

W grupach mecze rozgrywane będą systemem „każdym z każdym”. Za zwycięstwo  w meczu zespół otrzymuje 2 pkt. Za przegranie meczu 1 punkt, za walkower 0 punktu. Kolejne mecze rozpoczynają się 15 minut po meczu zakończonym. Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty uczestnictwa (noclegi, wyżywienie, przejazdy) pokrywa uczestnik.   

Opłata startowa wynosi 700,00 zł PLN od zespołu, która należy wpłacić do 28.02.2017r. na konto: PKO BP SA I/O 95 1020 4564 0000 5102 0026 8482 z dopiskiem  „siatkówka” 

Zgłoszenia (nazwa zespołu, imienna lista zawodników, dokładny adres OIL, tel.  osoby „kontaktowej”- kierownika zespołu) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2017 roku na adres: bognakanicka@wp.pl i rydz@hipokrates.org 

Nagrody i wyróżnienia 

Zwycięzcy (I,II,III) otrzymają medale, okolicznościowe puchary. Wyróżnieni zawodnicy (atakujący, rozgrywający, Libero, MPV itp ) otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Ewentualne sprawy sporne rozpatrywane będą na miejscu przez sędziego głównego  i organizatora. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie MPL.

Dodatkowych informacji udziela

Bogna Kanicka
tel. 604-94-74-86
bognakanicka@wp.pl 

Mirosław Kanicki
tel. 602-516-139
miewma@wp.pl 

Możliwość komentowania została wyłączona.